Stránky jsou na nyní na adrese http://www.prf.upol.cz/menu/struktura-prf/katedry-a-smluvni-pracoviste/obor-fyzika-vpro/katedra-experimentalni-fyziky/.