Portál  |   STAG  |   e-mail
Přírodovědecká fakulta UP

Stručná charakteristika

Studium učitelství fyziky pro základní a střední školy na katedře experimentální fyziky Univerzity Palackého má dlouholetou tradici. Studium je tradičně dvouoborové, k nejčastějším kombinacím patří fyzika–matematika, chemie–fyzika a fyzika–výpočetní technika. Pracovníci oddělení zajišťují výuku v základním kursu fyziky a speciální profesní přípravu v didaktice fyziky. Absolventi získávají učitelskou kvalifikaci pro působení na vyšším stupni základních škol, víceletých gymnáziích a na všech typech středních škol. Na magisterské studium je možné navázat postgraduálním studijním programem Didaktika fyziky.

Zaměření oddělení:

 • projektování výuky, tvorba učebnic a metodické publikace pro učitele;
 • přírodovědné vzdělávání obecně, nové i tradiční trendy a přístupy;
 • moderní i tradiční experimentální činnost;
 • experimenty podporované počítačem;
 • moderní výukové technologie a jejich využití ve vyučování fyziky;
 • historie a filozofické otázky fyziky;
 • vybrané problémy optické aktivity krystalů a teorie pole;
 • další vzdělávání učitelů v rámci severomoravského regionu.

Naše laboratoře:

 • Laboratoř pro mechaniku, kmity, vlny a akustiku (správce laboratoře R. Holubová)
 • Laboratoř pro molekulovou fyziku a termodynamiku (správce laboratoře R. Holubová)
 • Laboratoř elektřiny a elektroniky (správce laboratoře J. Pechoušek)
 • Laboratoř školních pokusů (správce laboratoře Č. Kodejška)
 • Laboratoř didaktiky fyziky (správce laboratoře R. Holubová)