Portál  |   STAG  |   e-mail
Přírodovědecká fakulta UP

Informace pro zájemce o studium učitelství fyziky

Motto: Nerozumíte něčemu doopravdy, dokud to nejste schopni vysvětlit své babičce.
(Albert Einstein)

Proč studovat učitelství fyziky?

Studovat fyziku není snadné a být učitelem fyziky také ne, ale pochopit děje v přírodě, experimentovat, objevovat, předávat vědomosti studentům, to může být radostí na celý život. Krom toho začíná být fyzikářů na školách pomalu nedostatek, takže o pracovní příležitosti by neměla být nouze a platy především mladých učitelů šly v posledních letech výrazně nahoru. Mimochodem, propojení fyzikálních znalostí se základy pedagogiky a práce s lidmi nenachází uplatnění zdaleka jen ve třídě před tabulí. U nás vám nabízíme:
  • dobrý odborný základ v aprobačních předmětech i pedagogicko­psychologických disciplínách;
  • jako jedna z mála škol všechny tři stupně vysokoškolského vzdělání v našem oboru: bakalářské, magisterské i doktorské studium;
  • více jak padesátileté zkušenosti v přípravě učitelů fyziky;
  • spolupráci se zkušenými učiteli z praxe díky bohaté síti partnerských fakultních škol (jsme samozřejmě otevření i spolupráci s dalšími školami);
  • individuální přístup;
  • širokou nabídku volitelných předmětů umožňujících přizpůsobit studium vašim zájmům;
  • zapojení do aktivit a projektů řešených na pracovišti;
  • prostředí nové budovy Přírodovědecké fakulty s kvalitně vybavenými výukovými laboratořemi a moderními počítačovými učebnami;
  • prospěchové stipendium pro nadané studenty, pro úspěšné řešitele celostátního kola Fyzikální olympiády jednorázové stipendium 5 000 Kč;
  • kontakt a spolupráci i po ukončení studia.
Naši absolventi získávají učitelskou kvalifikaci pro působení na vyšším stupni základních škol, na víceletých gymnáziích a na všech typech středních škol.

Proč studovat právě v Olomouci?

Jde o jediné typicky univerzitní město u nás s bohatou historií, příjemnou atmosférou a bohatým společenským i kulturním životem (muzea, divadla, konference, festivaly, výstavy, studentské kluby).

Univerzita Palackého jako druhá nejstarší univerzita na našem území rozvíjí několikasetletou tradici sahající k povýšení původní jezuitské koleje na univerzitu v roce 1573. Jako moderní instituce zaměřená na vzdělávání, vědu a výzkum je dnes tvořena 8 fakultami s více než 23 000 studenty. Najdete zde potřebné zázemí – univerzitní menzu, koleje, univerzitní a fakultní knihovny se studovnami, sportoviště, Akademik sport centrum UP apod.

Kde se s námi můžete setkat?

Pro žáky ZŠ i SŠ a pro učitele pořádáme některé akce a aktivity, které uvádíme na samostatné stránce.

Kontakt

RNDr. Renata Holubová, CSc.
Katedra experimentální fyziky
Přírodovědecká fakulta UP
17. listopadu 1192/12
771 46 Olomouc
☎ 585 634 165
renata.holubova@upol.cz