Portál  |   STAG  |   e-mail
Seminář

Seminář: setkání v laboratoři fyziky

Setkání členů oddělení didaktiky fyziky, studentů učitelství fyziky, učitelů fyziky ze ZŠ a SŠ i zájemců o fyziku z řad veřejnosti.

Vždy od 15:00 v laboratoři 4.006a na PřF UP v Olomouci.

Tato setkání pořádá katedra experimentální fyziky PřF UP ve spolupráci s olomouckou pobočkou JČMF.

Občerstvení zajištěno!

Program ZS 2016/2017

 • pondělí 17. října 2016
  Zajímavosti z letních konferencí
  RNDr. Renata Holubová, CSc., Mgr. Lucie Kolářová, Mgr. Lukáš Richterek, Ph.D.
 • pondělí 14. listopadu 2016
  Možnosti využití Eye Trackingu ve výuce přírodovědných předmětů – pilotní studie
  doc. PaedDr. Jana Škrabánková, Ph.D. (PřF Ostravské univerzity)
 • pondělí 28. listopadu 2016
  Fulldome projekce a její využití pro výuku a popularizaci přírodních věd
  RNDr. Tomáš Gráf, Ph.D. (FPF Slezské Univerzity Opava)
 • středa 7. prosince 2016
  Jak funguje věda
  prof. RNDr. Jan Novotný, CSc. (PdF MU Brno)

Program se stažení

Archiv

Program LS 2015/2016

 • 1. března 2016
  Prezentace rozpracovaných bakalářských prací studentů KEF:
  • Roman Chvátal: Fyzika a Pevnost poznání
  • Rudolf Piterka: Tepelné motory
  • Dagmar Seďová: Historické experimenty
  • Anna Krčmářová: Sbírka řešených úloh z mechaniky modelovaných v programu Wolfram SystemModeler
  • Hana Pecůchová: Sbírka řešených úloh z elektřiny a magnetismu modelovaných v programu Wolfram SystemModeler
  • Dan Šmíd: Fyzika mobilních telefonů
 • 8. března 2016
  Prezentace rozpracovaných diplomových prací studentů KEF:
  • Šárka Bártová: Vysokorychlostní kamera ve výuce fyziky
  • Kristýna Kynclová: Fyzika ve školních vzdělávacích programech základních škol
  • Lenka Dokoupilová: Databáze testových úloh ze středoškolské fyziky
  • Jaroslav Šůstek: Fyzikální procházka Olomoucí
 • 22. března 2016
  Prezentace rozpracovaných disertačních prací studentů KEF:
  • Mgr. Zdeněk Pucholt: Modelové a simulační animace ve výuce fyziky a jejich didaktické využití
  • Mgr. Lucie Kolářová: Nanotechnologie jako obor moderní fyziky s mezipředmětovými vazbami
 • 12. dubna 2016 (od 15:00 do 16:30)
  Elektromagnetické vlnění a elektrostatika v experimentech
  doc. RNDr. Josef Hubeňák, CSc. (PřF UHK)
 • 3. května 2016
  Hrátky s částicovou kamerou
  Mgr. Jiří Kvita, Ph.D.

ZS 2015/2016

LS 2014/2015

ZS 2014/2015


Nejbližší akce