Portál  |   STAG  |   e-mail
Seminář

Seminář „Proč být učitelem fyziky“

V pátek 26. 10. 2018 od 10:00 proběhne v posluchárně 2.004 seminář věnovaný dlouholetému členu JČMF a FPS, autorovi řady učebnic a výrazné osobnosti naší didaktiky fyziky doc. RNDr. Oldřichu Lepilovi, CSc.

Seminář proběhne v rámci DVPP, č. j. akreditace instituce v~systému DVPP MSMT-900/2013-201, číslo vydávaného osvědčení 2016/11.

Seminář: setkání v laboratoři fyziky

Setkání členů oddělení didaktiky fyziky, studentů učitelství fyziky, učitelů fyziky ze ZŠ a SŠ i zájemců o fyziku z řad veřejnosti.

Tato setkání pořádá katedra experimentální fyziky PřF UP ve spolupráci s olomouckou pobočkou JČMF.

Všichni zájemci srdečně zváni, drobné občerstvení zajištěno!

Program ZS 2017/2018

Program se stažení

 • Pondělí 23. října 2017 od 15:00 v učebně 2.004
  Nobelova cena za fyziku 2017 – nové okno do vesmíru pootevřené
  Mgr. Lukáš Richterek, Ph.D.
 • Čtvrtek 16. listopadu 2017 od 14:00 v učebně 1.025
  Fyzikální pojmy
  Mgr. Tomáš Miléř, Ph.D. (PdF MU Brno)
 • Středa 29. listopadu 2017 od 14:00 v učebně 1.038
  Zajímavé úlohy z mezinárodních soutěží IPhO a EUSO
  doc. RNDr. Jan Kříž, Ph.D. (PřF Univerzity Hradec Králové)

Archiv

Program LS 2016/2017

 • Úterý 14. března 2017 od 15:00 v laboratoři 4.001A
  Prezentace rozpracovaných bakalářských prací
  • Jiří Liška: Fyzika na ISS
  • Štěpánka Ošmerová: Experimentální metody měření povrchového napětí
  • Rudolf Piterka: Tepelné motory
  • Marek Šenkeřík: Mpembův jev
  • Olga Vogelová: Fyzika klavíru
 • Úterý 4. dubna 2017 od 15:00 v seminární místnosti KEF 4.017
  Čína – země kontrastů (reflexe zahraniční stáže)
  Mgr. Zdeněk Pucholt
 • Čtvrtek 27. dubna 2017 od 14:00 v učebně 2.005
  Století kosmologické konstanty
  RNDr. Petr Slaný, Ph.D. (FPF SlU Opava)

Program ZS 2016/2017

Program LS 2015/2016

 • 1. března 2016
  Prezentace rozpracovaných bakalářských prací studentů KEF:
  • Roman Chvátal: Fyzika a Pevnost poznání
  • Rudolf Piterka: Tepelné motory
  • Dagmar Seďová: Historické experimenty
  • Anna Krčmářová: Sbírka řešených úloh z mechaniky modelovaných v programu Wolfram SystemModeler
  • Hana Pecůchová: Sbírka řešených úloh z elektřiny a magnetismu modelovaných v programu Wolfram SystemModeler
  • Dan Šmíd: Fyzika mobilních telefonů
 • 8. března 2016
  Prezentace rozpracovaných diplomových prací studentů KEF:
  • Šárka Bártová: Vysokorychlostní kamera ve výuce fyziky
  • Kristýna Kynclová: Fyzika ve školních vzdělávacích programech základních škol
  • Lenka Dokoupilová: Databáze testových úloh ze středoškolské fyziky
  • Jaroslav Šůstek: Fyzikální procházka Olomoucí
 • 22. března 2016
  Prezentace rozpracovaných disertačních prací studentů KEF:
  • Mgr. Zdeněk Pucholt: Modelové a simulační animace ve výuce fyziky a jejich didaktické využití
  • Mgr. Lucie Kolářová: Nanotechnologie jako obor moderní fyziky s mezipředmětovými vazbami
 • 12. dubna 2016 (od 15:00 do 16:30)
  Elektromagnetické vlnění a elektrostatika v experimentech
  doc. RNDr. Josef Hubeňák, CSc. (PřF UHK)
 • 3. května 2016
  Hrátky s částicovou kamerou
  Mgr. Jiří Kvita, Ph.D.

ZS 2015/2016

LS 2014/2015

ZS 2014/2015


Nejbližší akce