Portál  |  STAG  
Členové oddělení

Členové oddělení

Vedoucí oddělení

RNDr. Renata Holubová, CSc.
 • tel.: 585 634 165
 • e-mail: holubr@prfnw.upol.cz
 • oblast zájmů: didaktika fyziky, tvorba učebnic a výukových materiálů, mezipředmětové vztahy, experimenty s jednoduchými pomůckami, enviromentální fyzika

Profesoři

prof. RNDr. Danuše Nezvalová, CSc.
 • tel.: 585 634 180
 • e-mail: nezval@prfnw.upol.cz
 • oblast zájmů: didaktika fyziky, srovnávací pedagogika a kvalita ve vzdělávání

Docenti

doc. RNDr. Oldřich Lepil, CSc.

Odborní asistenti

Mgr. Lukáš Richterek, Ph.D.
Mgr. Jan Říha, Ph.D.

Lektoři

Mgr. Eva Kovářová
Mgr. Zdeněk Pucholt
 • e-mail: zdenek.pucholt@upol.cz
 • oblast zájmů: simulační animace ve výuce fyziky a jejich didaktické využití

Vědečtí pracovníci

Mgr. Lucie Kolářová
 • e-mail: lucie.kolarova@upol.cz
 • oblast zájmů: nanotechnologie a jejich didaktické aspekty, mezipředmětové vztahy

Externí spolupracovníci

RNDr. Čeněk Kodejška, Ph.D.
 • e-mail: kodejska@gnb.cz
 • Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola, Nový Bydžov
Mgr. Jiří Kříž

Studenti PGS

Obhájené dizertační práce z Didaktiky fyziky (všechny práce včetně posudků lze vyhledávat a prohlížet pomocí Portálu UP pod záložkou „Kvalifikační práce“).
Mgr. Roman Chvátal
Mgr. Lucie Kolářová
Mgr. Anna Krčmářová
Mgr. Marie Ličková
Mgr. Zdeněk Pucholt