Portál  |   STAG  |   e-mail
Členové oddělení

Členové oddělení

Vedoucí oddělení

RNDr. Renata Holubová, CSc.
  • tel.: 585 634 165
  • e-mail: holubr(at)prfnw.upol.cz
  • oblast zájmů: didaktika fyziky, tvorba učebnic a výukových materiálů, mezipředmětové vztahy, experimenty s jednoduchými pomůckami, enviromentální fyzika
  • rozvrh hodin: podle databáze STAG

Profesoři

prof. RNDr. Danuše Nezvalová, CSc.

Docenti

doc. RNDr. Oldřich Lepil, CSc.

Odborní asistenti

RNDr. Čeněk Kodejška, Ph.D.
Mgr. Lukáš Richterek, Ph.D.
Mgr. Jan Říha, Ph.D.

Lektoři

Mgr. Eva Kovářová

Studenti PGS

Obhájené dizertační práce z Didaktiky fyziky (všechny práce včetně posudků lze vyhledávat a prohlížet pomocí Portálu UP pod záložkou „Kvalifikační práce“).
Mgr. Lucie Kolářová
Mgr. Marie Ličková
Mgr. Zdeněk Pucholt
Mgr. Jakub Ráliš
Další studenti PGS – Mgr. Radovan Hanzlovský (hanzlovsky.radovan(at)seznam.cz, školitel doc. RNDr. Petr Sládek, CSc.) a Mgr. Jan Krejčí, PhDr. (jkrejci(at)iba.muni.cz, školitel doc. RNDr. Josef Trna, CSc.) – působí na partnerském pracovišti: Katedře fyziky PdF MU v Brně.