Oddělení didaktiky fyziky

Oddělení didaktiky fyziky

Katedra experimentální fyziky Přírodovědecké fakulty UP

Studujte u nás!


Motto: Nerozumíte něčemu doopravdy, dokud to nejste schopni vysvětlit své babičce.
(Albert Einstein)

Proč studovat učitelství fyziky?

Studovat fyziku není snadné a být učitelem fyziky také ne, ale pochopit děje v přírodě, experimentovat, objevovat, předávat vědomosti studentům, to může být radostí na celý život. Krom toho začíná být fyzikářů na školách pomalu nedostatek, takže o pracovní příležitosti by neměla být nouze a platy především mladých učitelů šly v posledních letech výrazně nahoru. Mimochodem, propojení fyzikálních znalostí se základy pedagogiky a práce s lidmi nenachází uplatnění zdaleka jen ve třídě před tabulí. U nás vám nabízíme: Naši absolventi získávají učitelskou kvalifikaci pro působení na vyšším stupni základních škol, na víceletých gymnáziích a na všech typech středních škol.
Jeden den s fyzikou

Proč studovat právě v Olomouci?

Jde o typicky univerzitní město s bohatou historií, příjemnou atmosférou a bohatým společenským i kulturním životem (muzea, divadla, konference, festivaly, výstavy, studentské kluby).

Univerzita Palackého jako druhá nejstarší univerzita na našem území rozvíjí několikasetletou tradici sahající k povýšení původní jezuitské koleje na univerzitu v roce 1573. Jako moderní instituce zaměřená na vzdělávání, vědu a výzkum je dnes tvořena 8 fakultami s více než 23 000 studenty. Najdete zde potřebné zázemí – univerzitní menzu, koleje, univerzitní a fakultní knihovny se studovnami, sportoviště, Akademik sport centrum UP apod., většinou ve vzdálenostech, jež lze bez problémů zvládnout pěšky.

Budova PřF UP

Zdroje informací pro zájemce o studium

Kde se s námi můžete setkat?

Pro žáky ZŠ i SŠ a pro učitele pořádáme některé akce a aktivity, které uvádíme na samostatné stránce.

Kontakt

RNDr. Renata Holubová, CSc.
Katedra experimentální fyziky
Přírodovědecká fakulta UP
17. listopadu 1192/12
771 46 Olomouc
☎ 585 634 165
renata.holubova@upol.cz
Den otevřených dveří

Powered by w3.css