banner

Konstruktivismus ve výuce přírodovědných předmětů

Autoři: Martin Bílek - Jiří Rychtera - Antonín Slabý

I. Konstruktivistické teorie ve výuce přírodovědným předmětům


Cíle

Po prostudování této kapitoly dokážete:

- vyjmenovat rozdíly mezi konstruktivistickým a transmisivním paradigmatem výuky,
- charakterizovat základní rysy konstruktivistického přístupu k přírodovědné výuce,
- vysvětlit podstatu vybraných typů konstruktivisticky orientované přírodovědné výuky,
- analyzovat výukovou situaci z hlediska přístupu k učení žáků,
- vysvětlit jednotlivé prvky konstruktivisticky orientované přírodovědné výuky,
- využít základních elementů konstruktivistického přístupu k vytvoření přípravy na vyučovací hodinu s přírodovědnou tématikou.
Optimalizováno pro Internet Explorer Version: 7.0.6000.16546
Projekt: CZ.04.1.03/3.2.15.2/0263 Modulární přístup počáteční vzdělání učitelů přírodovědných předmětů pro střední školy
WWW stránky projektu: http://esfmoduly.upol.cz