Obsah:

Masterclasses
International Particle Physics MasterclassesPočasí Olomouc
Počasí Olomouc - Slunečno.cz

CERN

PřF UP

Základní informace

Hands on particle physics

Zkoumání vlastností Z bosonu v experimentu ATLAS na LHC

Seminář pro studenty středních škol organizujeme ve spolupráci s Mezinárodní skupinou pro popularizaci částicové fyziky IPPOG, Evropskou fyzikální společností EPS a CERNem.

Účastníci semináře analyzují reálná data z experimentu ATLAS na urychlovači LHCCERNu. Vyzkouší si postupy, které doprovázejí zkoumání základních vlastností hmoty a objevy nových částic. Seznámí se s hlavními myšlenkami kvantové mechaniky a modely popisujícími mikrosvět.

Dopoledne probíhají přednášky z částicové fyziky. Po praktickém cvičení se prostřednictvím videokonference všechny zúčastněné partnerské instituce připojí do CERNu a porovnávají svoje výsledky s možností vzájemné diskuze. V roce 2024 se spojíme se skupinami v městě Braga, Innsbrucku a Římě.

IMC 2024 map

Místo konání

Akce proběhne v pátek 23. února 2024 v nové budově Přírodovědecké fakulty UP, tř. 17. listopadu 1192/12, Olomouc, poblíž menzy a kolejí UP, v místnostech 5.006 a 4.005. Poloha je vyznačena na interaktivní mapě (GPS 49°35'32.6'' N = 49.5924000 N, 17°15'48.6'' E = 17.263500 E). Závěrečné spojení s CERNem se uskuteční v prostředí Zoom.

Na místo semináře lze dojet z vlakového nádraží (stanice Olomouc, hlavní nádraží) tramvajovými linkami č. 1,  5 nebo 7 (vystupte na druhé zastávce „Envelopa“), popř. tramvajemi č. 2, 3, 4 nebo 6  (pak vystupte na druhé zastávce „Žižkovo náměstí“) nebo lze dojít přímo z nádraží za asi 15–20 min pěšky. Z autobusového nádraží použijte tramvaj č. 4 a přestupte na hlavním nádraží (zastávka „Žižkovo náměstí“ je pak 3. v pořadí).

Předběžný program semináře

10:00Zahájení
10:05–11:30Učebna 5.006, 5. podlaží:
Přednášky: motivace, částicová fyzika, boson W a Higgsův boson, signál a pozadí, rozpadové kanály (2krát 40 minut, 10 minut přestávka)
11:30–12:30Přestávka na oběd
12:30–13:30Laboratoř 4.005, 4. podlaží:
Příprava na analýzu dat, instruktáž (60 min)
13:45–15:15Analýza dat (90 minut)
15:30–16:00Diskuse výsledků, příprava na videokonferenci
16:00–17:00Videokonference s CERN a dalšími skupinami (Braga, PT; Innsbruck, A a Řím, I)
Okolo 17:00Předání certifikátů o účasti, zakončení semináře

Drobné změny vyhrazeny, čas videokonference je pevně dán organizátory z CERNu.

Materiály z 23. 2. 2024 (ATLAS Z-path)

Materiály ze 31. 3. 2023 (ATLAS Z-path)

Materiály ze 18. 3. 2022 (ATLAS Z-path)

Materiály ze 26. 2. 2021 (ATLAS Z-path)

Materiály ze 19. 3. 2019 (ATLAS Z-path)

Materiály ze 16. 3. 2018 (ATLAS W-path)

Užitečné odkazy

Kontakt

Mgr. Jiří Kvita, Ph.D.
Společná laboratoř optiky UP a FÚ AV ČR
17. listopadu 50a, Olomouc, CZ-772 00, Česká republika
Mgr. Lukáš Richterek, Ph.D.
Katedra experimentální fyziky
Přírodovědecká fakulta  Univerzity Palackého
17. listopadu 1192/12, Olomouc, CZ-771 46, Česká republika
E-mail: jiri.kvita@upol.cz, lukas.richterek@upol.cz
Telefon: 585 631 585, 585 634 103 Telefon 585 634 151 Telefon (sekretariát katedry)