Oddělení didaktiky fyziky

Oddělení didaktiky fyziky

Katedra experimentální fyziky Přírodovědecké fakulty UP

Aktuality


Stručná charakteristika


Studium učitelství fyziky pro základní a střední školy na katedře experimentální fyziky Univerzity Palackého má dlouholetou tradici. Studium je tradičně dvouoborové, k nejčastějším kombinacím patří fyzika–matematika, chemie–fyzika a fyzika–výpočetní technika. Pracovníci oddělení zajišťují výuku v základním kursu fyziky a speciální profesní přípravu v didaktice fyziky. Absolventi získávají učitelskou kvalifikaci pro působení na vyšším stupni základních škol, víceletých gymnáziích a na všech typech středních škol. Na magisterské studium je možné navázat postgraduálním studijním programem Didaktika fyziky.

Zaměření oddělení:

Naše laboratoře:

Laboratoř školních pokusů

Aktivity


Stručný přehled současných i nedávno minulých aktivit pro odbornou i laickou veřejnost.

Zájemci jsou srdečně vítáni!

Soutěže

Fermiho úlohy

Soutěž pro jednotlivce i týmy se zájmem o fyziku a svět kolem nás

Fermi

Krajská komise FO

Tradiční předmětová soutěž – Fyzikální olympiáda – v našem kraji.

FO

Pravidelné akce u nás

Jeden den s fyzikou

Tradiční předvánoční fyzikální dílna pro školy v našich laboratořích.

Jeden den s fyzikou

Olomoucký fyzikální Kaleidoskop

Den otevřených dveří na fyzikálních pracovištích PřF UP s přednáškami a exkurzemi do laboratoří.

Kaleidoskop

Masterclass

Staňte se na den částicovými fyziky na PřF UP!

Masterclass

Další aktivity

Prostorová geometrická představivost

Podporujeme rozvoj prostorové geometrické představivosti.

Badatel

Matematika-Fyzika-Informatika

Časopis pro výuku na ZŠ a SŠ

MFI

Lidé, kontakty


Naše oddělení

Adresa

Katedra experimentální fyziky
Přírodovědecká fakulta  Univerzity Palackého
17. listopadu 1192/12
Olomouc, CZ-771 46, Česká republika
E-mail: irma.cmajdalkova@upol.cz
Telefon: 585 634 151
IČ: 61989592,   DIČ: CZ61989592

Powered by w3.css