Elektronická přihláška

Vyplňte prosím následující formulář, data budou odeslána na email organizátorů.
Jméno řešitele (členů kolektivu):
Škola:
Třída:
Kontaktní adresa:
E-mail:

 

pravitko

Enrico Fermi

Kontakt

RNDr. Renata Holubová, CSc.
Katedra
experimentální fyziky
Přírodovědecká fakulta
Univerzity Palackého
17. listopadu 1192/12
CZ-771 41 Olomouc
<renata.holubova@upol.cz>
Telefon: 585 634 165