Portál  |   STAG  |   e-mail

Kontakt

Katedra experimentální fyziky
Přírodovědecká fakulta  Univerzity Palackého
17. listopadu 1192/12
Olomouc, CZ-771 46, Česká republika
E-mail: vrzalova@prfnw.upol.cz
Telefon: 585 634 151
Fax: 585 634 002 (sekretariát děkana PřF UP)
IČ: 61989592,   DIČ: CZ61989592

Poloha naší budovy v centru Olomouce,

Aktuality

I letos bude Jeden den s fyzikou!

Akce Jeden den s fyzikou (fyzikální dílna v našich laboratořích) proběhne ve čtvrtek 20. 12. 2018. Prosíme o předběžnou registraci emailem do 13. 12. 2018: renata.holubova@upol.cz. Kapacita je již naplněna, dalším zájemcům nemůžeme bohužel vyhovět. K nahlédnutí je program akce.

Seminář „Proč být učitelem fyziky“

V pátek 26. 10. 2018 od 10:00 proběhne v posluchárně 2.004 seminář věnovaný dlouholetému členu JČMF a FPS, autorovi řady učebnic a výrazné osobnosti naší didaktiky fyziky doc. RNDr. Oldřichu Lepilovi, CSc. Seminář proběhl v rámci DVPP, č. j. akreditace instituce v~systému DVPP MSMT-900/2013-201.

Nejbližší akce