Portál  |   STAG
Přírodovědecká fakulta UP

Informace pro veřejnost, SŠ a ZŠ

Akce a aktivity pro studenty SŠ

Pro studenty středních a v některých případech i pro žáky základních škol nabízíme, pořádáme (či spolupořádáme) nebo garantujeme řadu aktivit. Aktuální termíny – včetně dnů otevřených dveří – najdete v informační brožuře PřF UP.

Soutěže

Podílíme se na organizaci soutěží pro žáky základních a středních škol:

Přijďte se podívat!

Pro žáky a studenty středních i základních škol pořádáme řadu pravidelných akcí:

Přednášky na školách a exkurze v laboratořích

Také za naše pracoviště nabízíme přednášky pro střední školy, s nimiž po dohodě můžeme přijet přímo na Vaši školu (seznam přednášek ke stažení a pro tisk)

Pro vážné zájemce lze domluvit exkurzi v Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů v Olomouci-Holici, jež úzce spolupracuje s naší katedrou.

Zájemcům o přednášky z optiky a exkurze do optických laboratoří doporučujeme obrátit se na katedru optiky PřF UP nebo Společnou laboratoř optiky FzÚ a PřF UP.

Některé odkazy