banner

Integrovaná výuka přírodovědných předmětů

Autoři: Martin Bílek - Jiří Rychtera - Antonín Slabý

I. Přírodovědné integrované výukové projekty


Cíle

Po prostudování této kapitoly dokážete:

- porozumět obsahu pojmu přírodovědný integrovaný projekt,
- na příkladech vysvětlit podstatu integrace přírodovědného učiva,
- poznat strukturu a obsah vybraných konkrétních pokusů o integrovanou přírodovědnou výuku v zahraničí,
- kriticky posoudit vhodnost integrovaného přístupu ve výuce přírodovědných předmětů na určitém stupni školského systému, - vysvětlit jednotlivé prvky vybraných integrovaných projektů výuky přírodovědy v zahraničí (Nuffield, Science aj.).

Optimalizováno pro Internet Explorer Version: 7.0.6000.16546
Projekt: CZ.04.1.03/3.2.15.2/0263 Modulární přístup počáteční vzdělání učitelů přírodovědných předmětů pro střední školy
WWW stránky projektu: http://esfmoduly.upol.cz